ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိကထားမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာပါက ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

“ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ သူျပန္လြတ္လာတဲ့အခါ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္” ဟု NLD ႏွင့္နီးစပ္ေသာ အမည္မေဖာ္လိုသူတဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ကာလတေလွ်ာက္ စစ္အစိုးရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတေခါက္ ျပန္လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ ပိုမိုဆက္ဆံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏အိမ္ကို ႏိုင္ငံေရးစုေ၀းရာေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဘ၀ကိုလည္း ခြဲျခားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD မွ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ေနထိုင္ရန္ အႀကံျပဳေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ နီးစပ္သူက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၈ လ ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံထားရရာမွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ရက္ေစ့မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။

ယခုအခါ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္စဥ္က အသက္ ၄၃ ႏွစ္သာ ရိွေသးသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ မနားမေနႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေနအိမ္တြင္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာမွ် အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၃ ႀကိမ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ခ်က္ျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟုလည္း သိရ သည္။

အကယ္၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ စစ္အစိုးရက ႁခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးျခင္းမျပဳပါက လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းကို ကိုးကား၍ Reuters သတင္းဌာနက ယေန႔ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားကိုလည္း မဲမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ NLD ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ကာလတေလွ်ာက္လံုး မဲမေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထြက္ေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကၿပီး ထိုသိုျဖစ္ရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္ရိွေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲမေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႀကိဳတင္ မဲအမ်ားအျပားကို မတရား ေကာက္ယူထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

Credit to Irrawaddy: http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/4791-2010-11-10-10-26-33

0 Comments to ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိကထားမည္

Post a Comment