AI အသင္း၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ပဲြသုိ႔ ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ တက္ေရာက္


ဓာတ္ပုံသတင္း
ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၁
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ လန္ဒန္ျမိဳ႕ေရာက္ မေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္ကုိ Amnesty International ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႔ႀကီး၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြတြင္ ေတြ႔ရပုံ။ (ဓာတ္ပုံ - getty images)
Wai Hnin of Burma lights a candle during the Amnesty International 50 year celebration church service in Central London, on May 28, 2011. British Foreign Secretary William Hague on Saturday praised Amnesty International on its 50th anniversary, insisting its work remained relevant despite concerns the group has lost its focus. Supporters of the London-based rights group were holding events in more than 60 countries, from Argentina to New Zealand, half a century after the organisation was born out of a simple letter-writing campaign.

NLD Policy Statement Towards Tourism

က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ညီသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို NLD ႀကိဳဆို
ခင္ဦးသာ Tuesday, 24 May 2011 19:23

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ သတင္း

က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မရွိေစေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


“NLD အေနျဖင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ျမႇင့္တင္လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အားေပးၿပီး တိုင္းျပည္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး လူမႈဘ၀တို႔ကို ႐ွႈျမင္နားလည္သည့္ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အပန္းေျဖ ေန႔ရက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည္” ဟု ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

NLD သည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကို သပိတ္ေမွာက္၍ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း မျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က NLD အေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အျပင္၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ နီးစပ္သူမ်ားသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အေကာင္းဆုံး လုပ္ကြက္မ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ အာ႐ုံစိုက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက NLDသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ နိမ့္က်ရသည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ NLD ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရစီစဥ္ေပးေသာ အုပ္စုလိုက္ လာေရာက္မႈ (Package Tour) ထက္ တဦးခ်င္း ခရီးသြားမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ (Responsible Tourism) ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ မေတာ္ မတရားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္သာ တားဆီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု NLD ေၾကညာခ်က္က ဆိုသည္။

“အသိအျမင္တိမ္ၿပီး အေရအတြက္ မ်ားျပားလွသည့္ ခရီးသြားတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ား အေျခခံမွအစ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္” ဟုလည္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တခုလုံး အတိ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုတို႔မွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း၊ နစ္နာေၾက မရျခင္း၊ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားရျခင္း တို႔အျပင္ ေဒသခံတို႔၏ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေထာက္ျပထားသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရေၾကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကို လက္ေဆာင္ငယ္မ်ား ေပးရံုျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း NLD က ဆိုသည္။

NLD ေၾကညာခ်က္အား ကူညီေရးသားေပးသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုး၀င္းက “အစိုးရနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ယူမႈရွိရမယ္၊ က်င့္၀တ္ရွိရမယ္၊ ေဂဟ စနစ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ပါ၀င္ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါ” ဟု ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မျဖစ္စေလာက္ အဆင့္မွ်သာ ရွိေနေၾကာင္း NLD က ေထာက္ျပသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၄ သန္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္၄ သန္း၀န္းက်င္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေရအတြက္မွာ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ တြင္ ၂ သိန္းနီးပါးသာ ရွိေၾကာင္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

NLD Policy Statement Towards Tourism

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ စာတမ္း - တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳအျမင္ (စိုင္းေစာေအာင္)

Ethnic Represent Speech 27 May 2011 @ NLD by Sai Saw Aung

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ စာတမ္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာ့ေၾကာင့္မဝင္ခဲ႔သလဲ (ျဖိဳးမင္းသိန္း)

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ စာတမ္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာ့ေၾကာင့္မဝင္ခဲ႔သလဲ (ျဖိဳးမင္းသိ...

ေမာင္သာႏိုး (ဂႏၲဝင္ မဟာကဗ်ာ)

2:39 AM | Posted by Unknown
Mg-Thar-Noe

ေမာင္သာႏိုး - မဟာကဗ်ာ

Maha Poem by Maung Thar Noe

ဒီခ်ဳပ္(၂၁)ႏွစ္ျပည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရတဲ့ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ပြဲ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၂၁)ႏွစ္ျပည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရတဲ့ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနား....

အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒု)ဥကၠဌဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္ လူႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္...
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဒုဥကၠ႒ ဘဘဦးတင္ဦးအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးမွ ဂုဏ္ျပဳပန္းစည္းေပးအပ္ေနပုံ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခမ္းအနား က်င္းပရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ အလာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳပန္းစည္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္...
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ တာဝန္ခံကုိရာဇာႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ႏွဳတ္ဆက္ စကားေျပာေနတဲ့ HIP HOP အဆိုေတာ္ ကုိေဇယ်ာေသာ္
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ စာတမ္း ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္တစ္ဦးအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕၌ ယေန႔နံနက္ ၁၀း၃၀ အခ်ိန္တြင္ေတြ႔ရစဥ္...

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္သည့္ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုံးခ်ဳပ္တြင္ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒု)ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အ မ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စီအီးစီအဖြဲ႔၀င္လူႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ HIP HOP အဆိုေတာ္ ကုိေဇယ်ာေသာ္၊ ကုိမ်ိဳးသိန္း(ခ)ဂၽြန္နသန္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံၾကခဲ့ရျပီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္႔ အက်ဥ္းသား(၅၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဘုရင္ရူးရူးေနတဲ့ သန္းေရႊရဲ ့အပါးေစလူယုံေတာ္ႀကီး သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံးခန္း ဧည့္ခမ္းမေဆာင္ထဲမွာ ရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္တို ့ရဲ ့ ရာဇပလႅင္ႀကီး ေရာက္လို ့ ေန


ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုံက ရန္ကုန္ျမဳိ ့ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မွာ ထားရွိထားတဲ့ သီေပါဘုရင္ ထိုင္ခဲ့တဲ့ သီဟာသန ပလႅင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ ဘုရင္ရူးရူးေနတဲ့ သန္းေရႊရဲ ့အပါးေစလူယုံေတာ္ႀကီး သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံးခန္း ဧည့္ခမ္းမေဆာင္ထဲမွာ ရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္တို ့ရဲ ့ ရာဇပလႅင္ႀကီးကို ထားထားတာ အင္မတန္ မသင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ပါဘဲ။
ရာဇပလႅင္ဆိုတာ ေရွးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ေတြ ထိုင္ခဲ့တဲ့ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေနရာထိုင္ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇပလႅင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ သီဟာသနပလႅင္ဆိုတာ ျခေသၤ့ရုပ္ခံျဖစ္ျပီး ယမေနသားနဲ ့ ထုဆစ္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ လႊတ္ေတာ္က်င္းပရာခန္းမေဆာင္အတြင္းမွာ ထားရွိျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း မွဴးမတ္အေပါင္းတို ့ရဲ ့ ပူေဇာ္ခံျပီး လႊတ္ေတာ္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီဟာသနပလႅင္ဟာ ရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္တို ့ရဲ ့ ပလႅင္ (၈) ပါးထဲက အထြဋ္အထိပ္ထားတဲ့ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ပလႅင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မွာ ထားရွိထားတဲ့ သီေပါဘုရင္ ထိုင္ခဲ့တဲ့ သီဟာသန ပလႅင္ႀကီးနဲ ့ ပုံစံတူတဲ့ ပလႅင္ႀကီးတစ္ခုကို ေနျပည္ေတာ္ကို ေရႊ ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့တာ အခုေတာ့ တကယ္ကို သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံးခန္းထဲမွာ ေရာက္ေနတာ ေတြ ့ျမင္ရပါျပီ။

ဒီေနရာမွာ ရန္ကုန္ျမဳိ ့ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က ထားရွိခဲ့တဲ့ သီဟာသနပလႅင္ႀကီးေရာ ဆက္ရွိေနေသးရဲ ့လား၊ အခု သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံးခန္းထဲကို ေရာက္ေနတဲ့ သီဟာသနပလႅင္ႀကီးက အမ်ဳိးသားျပတိုက္ထဲကေန ေျပာင္းယူခဲ့တဲ့ ပလႅင္အစစ္ျဖစ္ေနျပီး ရန္ကုန္က အမ်ဳိးသားျပတိုက္ထဲမွာေတာ့ အတုနဲ့ အစားထို ့ လဲထားျပီး အမ်ားျပည္သူအျမင္မွာ ဟန္မပ်က္ရွိေနေအာင္ ဖန္တီးထားသလားဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္ေနပါျပီ။

သန္းေရႊတို ့ သိန္းစိန္တို ့ အာဏာရူးေတြ ေျဖာင္ျပစ္ေနတဲ့ အစစ္ကို အတုနဲ ့ ပုွံမွားရိုက္ျပီး အစားထိုးထားတဲ့ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ဘုရားေစတီပုထိုးက သယံဇာတေတြ ဌာပနာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိေနျပီးလည္း ကုန္ဆုံးေပ်ာက္ကြယ္ေနျပီလည္းဆိုတာ ေတြးႀကည့္ရပါေတာ့မယ္။ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးေတာင္ ေရႊ ့ယူလို ့ရမယ္ဆိုရင္ အခုဆို ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေနေလာက္ပါျပီ၊ ေနာက္ဆုံး ဘုရားေစတီပုထိုးေတြ အတုလိုက္လုပ္ျပီး တန္ခိုးအရွိအ၀ါရွိေအာင္ဆိုျပီး မလုပ္သင့္တာ လုပ္ေနတဲ့ သန္းေရႊတို ့ သိန္းစိန္တို ့အာဏာရူးေတြရဲ ့ ေျပာမယုံ ႀကဳံဖူးမွသိဆိုသလိုဘဲ အခု သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံခန္းထဲေရာက္ေနတဲ့ သီဟာသနပလႅင္ႀကီးက သက္ေသျပေနပါျပီ။

သိန္းစိန္ရဲ ့ ရုံးခန္း ဧည့္ခမ္းမေဆာင္ထဲမွာ အလွျပထားရမယ့္အရာ မဟုတ္ပါဖူး။ ႏိုင္ငံျခားသား သံတမန္ေတြ လူမ်ဳိးျခား ဧည့္သည္ေတြကို ျမန္မာျပည္ရဲ ့ အျခားေသာ လက္မွဳအႏုပညာမ်ားနဲ ့ ျပသလို ့ ရပါတယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ ့ ေတာ္၀င္ပစၥည္း သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို အစစ္ကိုျဖစ္ေစ ပုံတူတုလို ့ဘဲ ျဖစ္ေစ တန္ဖိုးမဲ့စြာ လုပ္ျပဖို ့ မသင့္ေတာ္ဖူးဆိုတာ တိုင္းျပည္ရဲ ့ ရိုးရာအေမြအနွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ဆိုျပီး ေျပာေျပာေနတဲ့ သန္းေရႊတို ့ သိန္းစိန္တို ့ က အမ်ုိးမ်ဳိး ေဖာက္ျပန္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါလား။


သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းေတြ တိုငး္ျပည္ရဲ ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကုိ သိန္းစိန္တို ့ အခုလို လက္လြတ္စပယ္လုပ္ေနႀကတာဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို အႀကီးအက်ယ္ ေစာ္ကားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့ “အလင္းႏွင့္ေရးတဲ့ပန္းခ်ီ ” ဓာတ္ပံုျပပြဲ


မဇၥ်ိမလွဳိင္း ကိုရဲလြင္..
ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလ၁၇ရက္ေန႔က ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကိုေဇယ်ာေသာ္အား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္ ... ယေန႔လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံဖို႔ ရွိပါတယ္..။ ေလးစားဂုဏ္ယူပါတယ္... ကိုေဇယ်ာေသာ္..
ယေန ႔မနက္ ၁၀ နာရီက ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး၌ ျပင္ပဓါတ္ပုံပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဓါတ္ပုံ၀ါသနာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဓါတ္ပုံျပပြဲ ခင္းက်င္းျပသ ခဲ့ပါတယ္။ ျပပြဲကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံျပပြဲ ကဒ္တေလာက္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အမွတ္တရလက္မွတ္ ေရးထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ မ်ားကုိ အမွတ္တရအျဖစ္ ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္း လုိသူမ်ားအတြက္ဓါတ္ပုံတပုံလွ်င္(က်ပ္၅ေသာင္း)ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးပါတယ္။ ေရာင္းရေသာေငြေၾကးမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံပညာရွင္မ်ားမွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ အေထြေထြရန္ပုံေငြအျဖစ္ လႈဒါန္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သတင္းယူေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ဓါတ္ပုံျမတ္ႏိုးသူမ်ားမွ ဓါတ္ပုံ(၇)ပံု ၀ယ္ယူအားေပးသြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဓါတ္ပုံပညာရွင္မ်ား၊ ဧည့္သည့္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားအား ေကာ္ဖီျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။ ျပပြဲကုိ ေမလ ၂၃ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

သတင္းဓာတ္ပံု... ဒီမိုေဝယံ၊ ဒီမိုေကာင္းကင္..

အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၇) ဦး တိုက္ပိတ္ခံရ

Wednesday, May 25, 2011 9:42 AM | Posted by Unknown
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ အက်ဥ္းသား ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၆ ခ်က္ေတာင္း၍ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ ၇ ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္ရွိ အျပင္းထန္ဆံုး ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရာ စစ္ေခြးတိုက္သို႔ ယမန္ေန႔မွစ၍ ေျပာင္းေရႊ႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း AAPP က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။၄င္းတို႔မွာ -အမည္ အဖအမည္ ေထာင္နွစ္

ေအာင္ေက်ာ္စုိး (ခ) ဖိုးခြား ဦးေရႊစိုး ၂၅ ႏွစ္
ညီညီထြန္း ဦးသန္းစုိး ၁၃ ႏွစ္
ဥာဏ္ထြန္းလင္း (ခ) ဥာဏ္ႀကီး ဦးျမသိန္း ၂၂ ႏွစ္
စိုးမိုးထြန္း ဦးတင္ထြန္း ၈ ႏွစ္
ေဇာ္ႏုိင္ထြန္း ဦးေဖ၀င္း ၃ ႏွစ္
၀ိသုဒၶ (ခ) ၀ဏၰေဌး ဦး၀င္းဦး ၅ ႏွစ္
ေရ၀တ(ခ)ရဲမင္းေခ်ာင္ ဦးစံထြန္း ၉ ႏွစ္

တို႔ျဖစ္သည္။က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႔မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)ဆက္သြယ္ရန္…ကိုတိတ္ႏိုင္(အတြင္းေရးမႈး) +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁

ကိုဘိုၾကည္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး) +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃

Daw Aung San Suu Kyi addresses violence against women

9:28 AM | Posted by Unknown

Statement of the special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Mr. Tomas Ojea Quintana

9:27 AM | Posted by Unknown

May 23, 2011
FCCT, Bangkok

(Press Release) – This is the final day of my mission to Thailand which began on 16 May 2011. I visited Chiang Mai, Mae Hong Son and Bangkok this time in my efforts to gather information about the situation inside Myanmar where I have not been able to visit. This information is important for preparation of my next report to the UN General Assembly later this year. I met with various stakeholders including civil society and community based organizations, experts, UN officials, and diplomats. I also met with the Foreign Minister of Thailand and Myanmar’s Ambassador to Thailand. I spoke with Daw Aung San Suu Kyi by telephone.

Tomas Ojea Quintana, the UN special reporteur on human rights to Burma. Photo : UN

Tomas Ojea Quintana, the UN special reporteur on human rights to Burma. Photo : UN

The UN Human Rights Council adopted a resolution shortly after I presented my last report this March that asked me: “to provide an assessment of any progress made by the Government in relation to its stated intention to transition to the democracy to the General Assembly.”

My findings from this mission are that the situation of ethnic minority groups in the border areas presents serious limitations to the Government’s intention to transition to democracy. Violence continues in many of these areas. Systematic militarization contributes to human rights abuses. These abuses include land confiscation, forced labor, internal displacement, extrajudicial killings and sexual violence. They are widespread, they continue today, and they remain essentially unaddressed by the authorities.

I am concerned that the Government is not finding a political solution to solve the ethnic conflicts. The authorities have now reached the final step of their 7-step roadmap to democracy, but democracy requires much more. The Government has said that the Parliament is the only venue for discussion on national reconciliation. Even though the establishment of national and state and regional legislatures is important, these venues alone are not sufficient. These democratic institutions are very new, and I see some positive signs in them, but it is too early for them to function effectively and to manage this important and complex issue that has a direct impact on ongoing human rights abuses and compromises stability. We also have to keep in mind that the electoral process excluded several significant ethnic and opposition groups, so their voices are not being heard in these fora.

In Mae Hong Son, I met with a number of Karenni groups. Kayah State is one of Myanmar’s smallest but most militarized states. The group told me of their concern about the new conscription laws. According to their information, which has also been echoed by other ethnic groups from other states, village men have been requested to provide lists of names of people to serve. A number of refugees have fled out of fear of being conscripted including women, Only Karenni living in towns but not in villages have birth certificates or identification cards which would pose a serious problem for verifying who is over the age of 18. This could exacerbate Myanmar’s critical problem of child soldiers.

Another issue that was raised was the problem of infrastructure projects in Kayah State. These projects have been leading to well-documented human rights abuses throughout Myanmar. Now there appear to be several more new projects in development. Myanmar requires strong rule of law in order to guarantee the rights of the people in context of these infrastructure projects. Communities need to be consulted in a meaningful way, which does not appear to have been done in most cases. Revenues from these projects should be recorded appropriately and used to benefit the people of Myanmar for the realization of their economic, social and cultural rights. The private companies that are involved in these projects also have a responsibility to not be complicit in human rights abuses.

Finally, the groups highlighted the dire situation of economic, social and cultural rights in Kayah State. Young people leave for jobs in neighbouring countries. Children are sent by parents to refugee camps in Thailand for basic education opportunities because schools are not available in much of the state and the quality of the schools is inadequate.

In respect to the recently announced release of prisoners, I must say that the release was insufficient because most of the prisoners of conscience remain in prison. It was not an amnesty but a commutation of sentences by one year only. This decision of the Government was also a disappointment because it did not provide the strong signal of commitment to national reconciliation. National reconciliation requires the full participation of all key stakeholders, including prisoners of conscience, some of whom are ethnic minority leaders. I would like to see a concrete and timebound plan announced by the Government for the systematic release of all prisoners of conscience. In previous reports, I highlighted the situation of elderly and sick prisoners to be of special attention.

Also key to national reconciliation is the issue of truth, justice and accountability. The Government and the people of Myanmar need to address this matter urgently as I have repeatedly said in my reports and statements. I have also stated that the primary responsibility lies with the Government to undertake independent, impartial, and timely investigations of serious human rights violations. The international community also has a role to play particularly if the Government fails to meet this responsibility. As I have suggested previously, a commission of inquiry might be one way to address the issue. I discussed the issue with Daw Aung San Suu Kyi. She supports a commission of inquiry absolutely. She said a commission of inquiry is a commission of inquiry, not a tribunal. I agree with her. The idea of a commission of inquiry is that it would be an instrument to bring about transition to democracy, national reconciliation and establishment of accountability. It should pursue the truth and facilitate reparations. It should also end and prevent ongoing human rights abuses.

Through this mission, I see some positive signs in the developments. In the first and only sitting of the Parliament so far, MPs despite limitations were able to raise some important questions from the human rights perspective. These questions included the possibility of a cease fire in Kayin State, the issue of citizenship status of Rohingyas, and whether amnesty would be granted to Shan political prisoners.

Some interesting discussions about economic, social and cultural rights seem to have begun, including a national seminar on poverty reduction that is taking place right now. I have started to address the important matter of economic, social and cultural rights in my last report to the Human Rights Council. At the state level, there appears to be some participation by ethnic minority parties in the legislatures. Finally, the new President’s speeches have led to some expectations for positive change. He provides some interesting ideas that could be developed into benchmarks for progress. We will have to watch closely to see how this is translated into action.

It is my hope to be able to visit Myanmar as soon as possible to continue discussions with the authorities and other stakeholders about progress being made towards the transition to democracy and concerns about the ongoing serious human rights situation in the country.