ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ မလြတ္လာေသးပါ

Friday, November 12, 2010 4:48 AM | Posted by Unknown
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လြတ္ျပီ ဆိုျပီး မဂၤလာသတင္း ထြက္လာေပမဲ႔ အခုအထိ မလြတ္လာေသးပါဘူး ။

သတင္းထူးတာနဲ႕ အျမန္ဆုံး တင္ေပးပါ့မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ပါေစ။

ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ မလြတ္လာေသးပါ

Post a Comment