အေဖ

Wednesday, April 21, 2010 11:12 PM | Posted by မင္းအေမလင္

ငါျပန္လာမယ္

11:09 PM | Posted by မင္းအေမလင္
အမိတကၠသိုလ္ ရဲ့
ေျခေသၤ့ ႏွစ္ေကာင္ တံခါးဝမွာ
ေနဝင္း နဲ႕ စစ္ဝါဒီ ေတြကို
ေျမျမဳတ္ သျဂိဳဟ္ၿပီးတဲ႕အခါ

ငါတို႕ ရဲ႕
အမ်ိဳးသား ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံေတာ္ကို
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မွာ အျမင့္မားဆုံး လႊင့္ထူ ၿပီးတဲ့အခါ
ငါျပန္လာခဲ႕မယ္

မိုးသီးဇြန္
(၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)