အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ စိအာပီပီ တို႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္

Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12785

0 Comments to အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ စိအာပီပီ တို႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း မ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္

Post a Comment