ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႕ ေပးပို႔မည့္ နအဖ စစ္အုပ္စု ရဲ့ တမတ္သားပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္း

Sunday, January 23, 2011 4:52 PM | Posted by Unknown

UEC's Announcement of Defence Services Personnel Pyithu Hluttaw representatives in English

4:45 PM | Posted by Unknown

နအဖ ရဲ့ ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ ရဲ့ သေဘာထားထုပ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

4:28 PM | Posted by Unknown

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း

4:23 PM , | Posted by Unknown