ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာလာျခင္း ျပည္သူလူုထုနဲ႕ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုတဲ့ ျမင္ကြင္း ဗီဒီယို

Saturday, November 13, 2010 5:44 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာလာျခင္း ျပည္သူလူုထုနဲ႕ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုတဲ့ ျမင္ကြင္း ဗီဒီယို

Post a Comment