ဒီေကဘီေအဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္ သတင္းစကား

Sunday, November 14, 2010 9:47 AM | Posted by Unknown

“မတရားမႈေတြေၾကာင့္ တရားေသာ စစ္ကို ဆင္ႏႊဲရၿပီျဖစ္တယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစု အ ပါအ၀င္ က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေတာင္တန္းျပည္မ မက်န္ ပူးေပါင္းေတာ္လွန္ေဆာင္ရြက္မွ က် ေနာ္တုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔အတူတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမွန္တရား ကို ျမတ္နိုးတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း အမိေျမရဲ႕ေနရာအနွံ႔က ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါ လို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” (ဒီေကဘီေအဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္)

0 Comments to ဒီေကဘီေအဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာလားပြယ္ သတင္းစကား

Post a Comment