ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူသို႔ ႏွုတ္ခြန္းဆက္ မိန္႕ခြန္း း (အျပည့္အစံု)

Monday, November 15, 2010 11:57 AM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12849

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူသို႔ ႏွုတ္ခြန္းဆက္ မိန္႕ခြန္း း (အျပည့္အစံု)

Post a Comment