ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔အတြက္ ဒီေကဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာလဘြယ္ ၾကိဳဆို

Sunday, November 14, 2010 1:41 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔အတြက္ ဒီေကဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာလဘြယ္ ၾကိဳဆို

Post a Comment