ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Friday, December 3, 2010 5:32 AM | Posted by Unknown

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေအာင္ဆန္း တဲ့ စုၾကည္


ေအာင္ဆန္းဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး


ၾကီးျမတ္ဂုဏ္ရည္။
...အာဇာနည္


ျမန္ျပည္ရဲ့ခ်စ္သမီး။

ယေန႕အေရးမွာျဖင့္


ဖေအ႕ေသြးပီပီမို႕


ဘာမထီ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ကယ္နဲ႕


ျမန္မာျပည္ ေဒါင္းေတာင္နမိတ္ေတြနဲ႕


ေက်ာင္းေခါင္ရိပ္ အနီးမွာလေကာင္းေအာင္ဟိတ္ ၾကီးပါဘိေခါင္းေဆာင္ထိပ္သီး။တင္မိုး
၁၁၊၁၂၊၈၈။
နံနက္ခင္း

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Post a Comment