၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးႂကြယ္၏ မိခင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ (႐ုပ္သံ)

Monday, November 29, 2010 10:41 PM | Posted by Unknown

0 Comments to ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးႂကြယ္၏ မိခင္ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ (႐ုပ္သံ)

Post a Comment