ယေန႔ေရႊဂုံတိုင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္(၉၀)ျပည္႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု)

Wednesday, December 1, 2010 9:11 PM | Posted by Unknown

ယေန႔ေရႊဂုံတိုင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္(၉၀)ျပည္႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု)

by Demo Waiyen on Wednesday, December 1, 2010 at 11:51pm
ယေန႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္ ၉၀ျပည္႔အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔
ဘဘဦးတင္ဦးနဲ႔ အေမစု
လူဦးေရ ၁၀၀၀ေက်ာ္ျပီး ရုံးမွာမဆန္႔လို႔ အျပင္ဘက္မွာ နာေးထာင္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္..

ပင္နီအက်ီၤနဲ႔ အေမစု
ရဲရင့္တည္ၾကည္တဲ့ တို႔ေခါင္းေဆာင္
ျပည္သူေတြက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ
အေမစုအတြက္ လက္ေဆာင္ ပန္းခ်ီကား

ဓာတ္ပံု Reuters

Sources:

http://www.demowaiyan.co.cc/

0 Comments to ယေန႔ေရႊဂုံတိုင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏွစ္(၉၀)ျပည္႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု)

Post a Comment