ယေန႔ေရႊဂံုတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အၾကိဳေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အား လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖဲၾကိဳး

Monday, January 3, 2011 10:53 AM | Posted by Unknown


0 Comments to ယေန႔ေရႊဂံုတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အၾကိဳေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အား လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဖဲၾကိဳး

Post a Comment