မဂၤလာရွိတဲ့ တစ္ေလးလံုးေန႔

Monday, January 3, 2011 10:54 AM | Posted by Unknown


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ က်က္သေရအေပါင္း ခေညာင္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေမစု..

0 Comments to မဂၤလာရွိတဲ့ တစ္ေလးလံုးေန႔

Post a Comment