၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူရဲ႕ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ေပါင္တစ္သန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

Tuesday, January 4, 2011 3:28 AM | Posted by Unknown
၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူရဲ႕ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ေပါင္တစ္သန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

Tuesday, 28 December 2010 23:26 ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း


ဂ်ဴလီယန္အာဆန္းက ၀ီကီလိခ္နဲ႔အတူ သူ႔ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတိအေၾကာင္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ ျဗိတိန္ စာအုပ္ကုမၸဏီၾကီးႏွစ္ခုႏွင္႔ ေပါင္တစ္သန္းေက်ာ္္ ဖိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္သည္။ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ၂၀၁၁

တြင္ Random House စာအုပ္ကုမၸဏီမွ ျဖန႔္ခ်ီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၀ီကီလိခ္မွတဆင္႔ အေမရိကန္သံတမန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေကဘယ္လ္ သိန္းခ်ီဖြင္႔ခ်ခဲ႔ျပီး၊ လိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မွႈျဖင္႔ စြတ္စြဲခံထားရသူ ဂ်ဴလီယန္က Knopf-US imprint of Random House ကုမၸဏီႏွင္႔ ေပါင္ ၅၂၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၈၀၀,၀၀၀) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည္။ ေနာက္တစ္အုပ္ကို ျဗိတိန္ အေျခစိုက္ Canongate စာအုပ္ကုမၸဏီႏွင္႔ ေပါင္ ၃၂၅,၀၀၀ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္သည္။

ဂ်ဴလီယန္အာဆန္းက သူ႔အတၳဳပၸတိကို အျမန္ေရးမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာကို စာအုပ္ျဖန႔္ ေရာင္းခ်ျပီးရင္ ယခု ေပါင္ ၁.၁ သန္း (ေဒၚလာ ၁.၇ သန္း) ထက္ ပိုမိုရရွိဦးမည္ဟု ျဗိတိန္ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ “ဒီစာအုပ္ကို မေရးခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လုပ္ရပါမယ္။ က်ေနာ္႔အမွႈကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ေပါင္ ၂၀၀,၀၀၀ ကုန္က်ပါမယ္။ က်ေနာ္႔ လံုျခံဳေရး ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ၀ီကီလိခ္ ဆက္ရပ္တည္ဖို႔ေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ဂ်ဴလီယန္က Sunday Times သတင္းစာကို ေျပာခဲ႔သည္။

၀ီကီလိခ္ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေနာက္ဆံုး လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ားျဖန္႔ျပီးေနာက္ သံုးဆ ပိုကုန္က်မည္ဟု သူက ေျပာသည္။ အေမရိကန္ NGO မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေထာက္ပံ႔မွႈ လံုး၀ ျဖစ္ေတာက္ခံလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီက Bank of America, Master Card, Visa, PayPal တို႔မွလည္း ေငြေၾကးလည္ပတ္ဖို႔ လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ႔သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဆြစ္ဘဏ္ကလည္း သူ႔ဘဏ္စာရင္းကို ပိတ္ပစ္ခဲ႔သည္။


ဂ်ဴလီယန္အာဆန္းမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က Underground အမည္ရွိ စာအုပ္ကို ေရးခဲ႔ျပီး ဘတ္ဆဲလား မျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဟတ္ကာသမားမ်ား လက္စြဲစာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ပိုင္း ထိုစာအုပ္ကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ခဲ႔သည္။


သတင္း The New Yorker0 Comments to ၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူရဲ႕ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ေပါင္တစ္သန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

Post a Comment