ေဒၚစု ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ မွတ္ပံုမတင္သင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သင့္ ရာထူးမယူသင့္ ေၾကာင္း ဦးေထြးျမင့္ နဲ႕ ဖိုးသံေခ်ာင္း တို႕သေဘာထား

U Htwe Myint & Pho Than Chaung's opinion on Daw Suu & NLD stand

0 Comments to ေဒၚစု ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ မွတ္ပံုမတင္သင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သင့္ ရာထူးမယူသင့္ ေၾကာင္း ဦးေထြးျမင့္ နဲ႕ ဖိုးသံေခ်ာင္း တို႕သေဘာထား

Post a Comment