(ဧရာဝတီ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သား၊သမီးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အစဥ္တည္ရွိႏိုင္ပါေစ ဆိုတဲ့THE SKETCH OF A RIVER THE AYEYARWADY ျပပြဲ...

(ဧရာဝတီ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သား၊သမီးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အစဥ္တည္ရွိႏိုင္ပါေစ ဆိုတဲ့THE SKETCH OF A RIVER THE AYEYARWADY ျပပြဲ...

အေမစုမွတ္တမ္း ေရးခဲ့တဲ့ (ဧရာဝတီ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သား၊သမီးအားလံုး ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအတြက္ အစဥ္ တည္ရွိႏိုင္ပါေစတဲ့.. ေက်းဇူးပါအေမ...

ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓါတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းႏွင့္ ကဗ်ာျပပြဲအား၂၀၁၁ ခု စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၆၅) ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ GALLERY 65 တြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲသုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဘဘဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဘဘဦး၀င္းတင္တို႔ လာေရာက္ အားေပး ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

(ဧရာ၀တီကုိ ျပည္ေထာင္စု သားသမီးမ်ားမွ အစဥ္ကာကြယ္သြားႏိုင္ပါေစ)ဟု ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဧရာ၀တီျပပြဲအား စိုး၀င္းၿငိမ္းမွ ဦးစီးအေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ကာတြန္းပညာရွင္ ေအာ္ပီက်ယ္ အပါအ၀င္ကာတြန္း၊ ဓါတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ ကဗ်ာ၊ အႏုပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ လက္ရာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ျပသထားပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲအား စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ၄ ရက္တိုင္တိုင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ခင္းက်င္း ျပသသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္းဓာတ္ပံု... ဒီမိုေဝယံ၊ ဒီမိုေကာင္းကင္

0 Comments to (ဧရာဝတီ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သား၊သမီးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အစဥ္တည္ရွိႏိုင္ပါေစ ဆိုတဲ့THE SKETCH OF A RIVER THE AYEYARWADY ျပပြဲ...

Post a Comment