ျပည္ေတာ္ျပန္လိုသူတို႔ စဥ္းစားၾကဖို႔ သံရံုးက ဖိအားေပးထိုးခိုင္းတဲ့ စာၾကံ႔ဖြတ္အစိုးရရဲ႕႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ျပည္ေတာ္ျပန္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို လက္ခံႏိုင္၊ မႏိုင္ အရင္စဥ္းစားရေအာင္လို႔ ျမန္မာသံရံုးတခုက ရတဲ့အခ်က္ေတြကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလံုး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။


0 Comments to ျပည္ေတာ္ျပန္လိုသူတို႔ စဥ္းစားၾကဖို႔ သံရံုးက ဖိအားေပးထိုးခိုင္းတဲ့ စာ

Post a Comment