ဧရာဝတီ ေၾကျငာစာတမ္း

ဧရာဝတီ ေၾကျငာစာတမ္း


ခ်စ္ရႊင္သနား

တည္ၾကားၾကမ္းၾကဳတ္

ဆက္ဆုပ္ေၾကာက္ရြံ႕

ရဲဝံ႕အံ႕ဩ

ေနာအရသာ က်မ္းခံလာ

ရႆ ၉ပါး ခံစားမႈစည္းစိမ္ သိုဝွက္လို႕

ဣေျႏၵ ၾကီးမားလြန္းတဲ့

ရာဇဝင္မ်ားရဲ့ သူတိုးသမီး

သူတိုးရဲ့မိခင္

အို ဧရာဝတီ။

ေလာဘသားေကာင္ တသိုက္

ျမစ္ညာမွာ က်ိန္စာတိုက္

ဧရာဝတီကို ေျဗာစည္တီး၍လွဴလုိက္သတဲ့။

ျမန္ျပည္တလႊား လူထုမ်ားသည္

ပူေဆြးေသာက ေဒါမန္ထျပီ

ကန္႕ကြက္ ရွုံ႕ခ် ဆန္႕က်င္ၾကျပီ

"ဧရာဝတီ ကို ကာကြယ္မည္"ဟု

လူထုမ်က္ႏွာ မသာယာကို

ငါလည္းျမင္မိ မခံခ်ိ။

မေကာင္းအစ ေနာင္မလွ

မေကာင္းမင္းအိမ္ ေကာင္းမင္းအိမ္တည့္

မင္းအိမ္ ရႊဲစို အမိုးယိုေသာ္

မျငိဳသင့္ပါ မင္း တက္ဖာေပါ့

အကာ အခင္း ပ်က္ျပိဳယြင္းေသာ္

မျငင္းေစခ်င္ မင္းဆက္ျပင္ေပါ့

အခြင္ အနဲ႕ အရြဲ႕အေစာင္း

မေကာင္း မေျပ ေဟာင္းေထြေထြကို

ျပင္ရန္အသင့္ ကူေကာင္းသင့္၏။

တို႕ျပည္လြတ္လပ္ ဘဝျမတ္၏

တိုင္းတပါးကြၽန္ စစ္တပ္ကြၽန္

ကြၽန္ႏွစ္ကြၽန္ဘဝ တို႕ဘဝ

ဘယ္မွာဘဝျမတ္မည္နည္း။

သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႕ဗမာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စစ္တိုက္စို႕

ဧရာဝတီကို ကာကြယ္စို႕။

(သစ္ရြက္)

စက္တင္ဘာ ၁၅ ၂၀၁၁။

(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ရဲ့ စာသားေတြ နဲ႕ ပူးဝင္ခံစားထားပါတယ္)

Save Irrawaddy

© John Mitchell - http://www.redbubble.com/people/darius4522

0 Comments to ဧရာဝတီ ေၾကျငာစာတမ္း

Post a Comment