ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ ေရႊ၀ါေရာင္ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားစာ (ျပည္တြင္း)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ ေရႊ၀ါေရာင္ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားစာ (ျပည္တြင္း)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္ ႏွင့္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ေလးႏွစ္ျပည့္ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ေလးစား အေလးထားေသာ ျပည္သူလူထုၾကီးအား ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပး ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
- ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေစရန္။

- ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲျပီး လြတ္လပ္၍တန္းတူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေသာ နည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္။

- ျပည္သူလူထုဆႏၵကိုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာစီမံကိန္းအား လံုး၀ဖ်က္သိမ္းေစရန္။

- ေရႊ၀ါေရာင္အား (လူထုသေကၤတ) အေရာင္အျဖစ္ သေဘာထား၍ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထုအေျခခံႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းေစရန္။

အစီအစဥ္ ၁။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း
ေန႔စြဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၁ ( တနလၤာ)
အခ်ိန္ - ၉း၀၀ နာရီ မွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ
ေနရာ - မေကြးပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ (၅၀) ေကြ႕အနီး။ ေဇယ်ာမင္း-၆၇/ ၆၁ အနီ / ၃၆BM ကားမ်ားစီးပါ။

အစီအစဥ္ ၂။ ေရႊ၀ါေရာင္ (လူထုကိုယ္စားျပဳအေရာင္)
လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္
ေန႔စြဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၁ (တနလၤာ)
အခ်ိန္ - ၁း၀၀ နာရီ မွ ၂း၀၀ နာရီအထိ
ေနရာ - ေရႊ၀ါေရာင္အက်ႌမ်ား ၀တ္ဆင္၍ ဆူးေလဘုရားမွတ္တိုင္(၄၅ ကားဂိတ္၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး ဧမာေႏြလ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕ႏွင့္ ဆူးေလဘုရား၌ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီ

0 Comments to ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ ေရႊ၀ါေရာင္ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားစာ (ျပည္တြင္း)

Post a Comment