လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပဲခူးျမိဳ႕ခရီးစဥ္ ျပည္သူလူထုမွ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖၾကိဳဆို (ဓာတ္ပံု)

Saturday, August 13, 2011 10:46 PM | Posted by Unknown

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပဲခူးျမိဳ႕ခရီးစဥ္ ျပည္သူလူထုမွ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖၾကိဳဆို (ဓာတ္ပံု)

ပဲခူးျမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ေရႊေမာေဓာ ေစတီေတာ္ ျမတ္ၾကီးအား ဖူးေမွ်ာ္စဥ္..
ေအာင္ဆန္းဂ်ာမြန္း စာဖတ္ခန္းဖြင့္ပြဲမွာ ေမေမစုကို ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့ ပိုစတာမ်ားနဲ႔ ၾကိဳဆိုၾကပါတယ္..
ဓာတ္ပံုမ်ား ေအာက္မွာ ဆက္လက္ၾကည္႔ရွဳပါရန္...
ဓာတ္ပံု AP

0 Comments to လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပဲခူးျမိဳ႕ခရီးစဥ္ ျပည္သူလူထုမွ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖၾကိဳဆို (ဓာတ္ပံု)

Post a Comment