ေရႀကီးတ့ဲပဲခူး

Saturday, August 13, 2011 8:41 PM | Posted by Unknown

ေရႀကီးတ့ဲပဲခူး
ဓာတ္ပုံသတင္း
ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၁


facebook/Ohn Mar Oo ဓာတ္ပုံမ်ား

ပဲခူးသား ေပးပုိ႔လာသည့္ ပုံမ်ား
AP သတင္းဌာန ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ၾကာသပေတးေန႔


0 Comments to ေရႀကီးတ့ဲပဲခူး

Post a Comment