သိန္းေပါင္း သံုးေသာင္း တန္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတံုး

သိန္းေပါင္း သံုးေသာင္း တန္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတံုး

ယခုလအတြင္း မႏၱေလး ေက်ာက္၀ိုင္းတြင္ ထူးထူးျခားျခား ေက်ာက္ေအာင္သည့္ သတင္းေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အားက်သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္ျမိဳ႕ (အမရပူရ)သား ပိုင္ဆုိင္ေသာ “မည္းေက်ာတံုး” (အရိုင္းတံုး) ခါးတစ္နန္း ျဖတ္ေက်ာက္မွ ဖင္ေျခတြင္ ဂန္းထိုး (အခြံခၽြတ္)ရာ အရည္ပြက္ၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္၍ ေက်ာက္ေအာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေက်ာက္အား လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ သိန္းေပါင္း သံုးေသာင္းေပး၍ ၀ယ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္မွ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။(ေနာက္ဆံုး ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သတင္းအရ ေက်ာက္စိမ္းတံုး တန္ဖိုးမွာ သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းအထိ ေစ်းျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။)

ခ်စ္မိုး

မႏၱေလးအလင္း
ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

0 Comments to သိန္းေပါင္း သံုးေသာင္း တန္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတံုး

Post a Comment