ဒဂုန္တာရာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္ၾကားလႊာ (၂)

Saturday, August 13, 2011 9:20 PM | Posted by Unknown

ဒဂုန္တာရာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္ၾကားလႊာ (၂)

ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၁


၂၀၁၁ ေႏြရာသီတြင္သို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ အ႐ွိန္တိုး၍ ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေပသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ အသက္မ်ားစြာ အသက္မ်ားစြာ ေသဆံုးရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


ဤျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ပို၍ျပင္းထန္၊ ပို၍က်ယ္ျပန္႔၊ ပို၍အသက္ေသေၾက၊ ပို၍ အုိး - အိမ္ - ပစၥည္း - ဥစၥာပ်က္စီးေစမည့္ အႏၲရာယ္ကို ေပးေတာ့မည္ဟု အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္လာၾကရသည္။

ေသဆံုးၾကရသူမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အိုး - အိမ္ - ပစၥည္း - ဥစၥာပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးရသည္မွာလည္း ဤႏိုင္ငံႏွင့္ ဤႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အိုး - အိမ္ - ပစၥည္း - ဥစၥာ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးတြင္ ေသေၾကရသမွ် အသက္၊ ဆံုး႐ံႈးရသမွ် အိုး - အိမ္ - ပစၥည္း - ဥစၥာတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသြးအသားမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထိုဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ဆက္၍မခံၾကရေစရန္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရပ္စဲၾကဖို႔ မလုပ္မျဖစ္ လိုအပ္ေနၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအားလံုးတို႔သည္ -

၁။ ခ်က္ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္

၂။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၾကပါရန္

အေလးအနက္ ပန္ၾကားေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ႏိုးႏိုးၾကားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါရန္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔အားလည္း ေလးစားစြာ ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

(က်ည္ဆန္ျခံဳ၍ မလံု . . . ေမတၱာျခံဳမွ လံုလိမ့္မည္။)

ဒဂုန္တာရာ
၇. ၈. ၂၀၁၁၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ ႐ွမ္းရ႒

0 Comments to ဒဂုန္တာရာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္ၾကားလႊာ (၂)

Post a Comment