မိုးမခရဲ႔ “Burmese Helping Burmese” ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းျခင္း အစီအစဥ္

မိုးမခရဲ႔ “Burmese Helping Burmese” ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းျခင္း အစီအစဥ္ - ၂၀၁၀ ႏွစ္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၁၁၇၆.၈၈ ျဖင့္ စာရင္းခ်ဳပ္

မိုးမခ

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၀

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းအရ တႏွစ္ပတ္လုံး ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီေရးကူညီမႈ ရန္ပုံေငြက စုစုေပါင္း အလွဴေငြ ပမာဏ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃ ေသာင္း၊ ၁ ေထာင္၊ ၁ ရာ၊ ၇၆ ေဒၚလာနဲ႔ ၈၈ ဆင့္ကို အမ်ားျပည္သူ၏ အလွဴေငြအျဖစ္ ထူေထာင္ ကူညီႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံက အစျပဳျပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေရး ကူညီမႈ ရန္ပုံေငြ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားက ျပည္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားသူ အတိုက္အခံမ်ား၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူ သံဃာေတာ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ အကူအညီေပးတဲ့ ေစတနာ၀န္ထမ္း အလုပ္တခု အျဖစ္ - Burmese Helping Burmese - ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႈ ရန္ပုံေငြ ဆိုတဲ့ အမည္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ တုုန္းက ရန္ပုံေငြအလွဴလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ စုစုေပါင္းအလွဴေငြ ေဒၚလာ ၂ ေသာင္း ကူညီလွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးကူညီမႈ ရန္ပုံေငြ (ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ နဲ႔ ခုႏွစ္) ၂၆၀၀၇.၀၀ ႏွင့္ နာဂစ္ ကူညီမႈ ရန္ပုံေငြ (ႏွစ္ေသာင္း) ၂၀၀၀၀.၀၀ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း (ေလးေသာင္း၊ ေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ခုႏွစ္) ၄၆၀၀၇.၀၀ ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တုန္းက ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (ေျခာက္ေသာင္း၊ ရွစ္ေထာင္၊ သုံးရာ ဒႆမ ခုႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္) ၆၈၀၃၀၇.၇၆ ရရွိခဲ့ျပီး ေ၀ယ်၀စၥ စာရိတ္မရွိဘဲ ျပည္တြင္းကို ကူညီခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္းၾကသူ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဒီေနရာကေန ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳလိုက္ပါတယ္။

မိုုးမခ မီဒီယာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာန စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ အညီ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ လုုပ္ငန္း (Non Profit Organization – 501(C)3 ) အျဖစ္ မွတ္ပုုံတင္ထားတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ မိုုးမခရန္ပုုံေငြကိုု လွဴဒါန္းကူညီမႈေပးရာမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ တင္ျပခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လစဥ္လွဴဒါန္းမႈ အစီရင္ခံခ်က္ေတြကိုု သည္ေနရာမွာ ၾကည့္ရႈႏိုုင္ပါတယ္။

http://moemaka.com/donate.html

0 Comments to မိုးမခရဲ႔ “Burmese Helping Burmese” ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းျခင္း အစီအစဥ္

Post a Comment