ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း ဧ။္ ဇနီးျဖစ္သူ နွင္႔ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့၏ အျပန္အလွန္ေပးစာ

Monday, December 20, 2010 8:48 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း ဧ။္ ဇနီးျဖစ္သူ နွင္႔ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့၏ အျပန္အလွန္ေပးစာ

Post a Comment