လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အေမရိကန္ ၀တ္ကြန္ဆန္ျပည္နယ္မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဖုန္းတုိက္ရိုက္ေမးျမန္းတဲ့အစီအစဥ္

အေမရိကန္ ၀တ္ကြန္ဆန္ျပည္နယ္မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ ျမန္မာျပည္အေရးနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး သူတို႕သိလိုတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ဖုန္းတုိက္ရိုက္ေမးျမန္းတဲ့အစီအစဥ္ေလးမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္နဲ႕တုိက္ရိုက္ေျပာခြင့္ရတဲ့အေပၚ သူတို႕ရဲ့ အားတက္မူ စိတ္ပါ၀င္စားမူ စိတ္လူပ္ရွားမူ ေပ်ာ္ရႊင္မူေတြကို အတိုင္းသားျမင္နိုင္ပါတယ္

Aung San Suu Kyi Speaks with US students:updated from Peter Serko on Vimeo.

0 Comments to လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အေမရိကန္ ၀တ္ကြန္ဆန္ျပည္နယ္မွ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဖုန္းတုိက္ရိုက္ေမးျမန္းတဲ့အစီအစဥ္

Post a Comment