ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွ စီးပြားေရး ဦးေမာ့ႏုိင္မည္

Sunday, November 21, 2010 10:00 PM | Posted by Unknown
ဧရာဝတီ Saturday, 20 November 2010 13:30

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔အၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား အေျဖ ရွာမွသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆုိလုိက္သည္။ယမန္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - AP)

ဧရာ၀တီက ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္ အသင္းမ်ားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ထြက္ေပါက္ မရွိ ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆုိက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

“စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးက ထြက္ေပါက္မရွိသလို ျဖစ္ေနတယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြကလည္း အနာဂတ္မဲ့ ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။လက္ ရွိ အေျခအေန အတုိင္းဆက္သြားမယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးပုိက်ဖို႔ ရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၀င္ တဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ)က မဲမသမာမႈမ်ားျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး ႀကံ့ဖြံ႕အရပ္သားအစုိးရ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားလည္း ဖယ္ရွားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္အရပ္သားအစုိးရက ပုံစံေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ အစုိးရ ႏွင့္နီးစပ္သူ စီးပြားေရးသမားမ်ား သာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေသာ စီးပြားေရးစနစ္က ေနရာယူထားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျပာ ဆို ေနၾကသည္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးေအာင္ကုိ၀င္းတုိ႔လုိ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ စီးပြားေရး သမားႀကီး ေတြ ကပဲ ဆက္ၿပီး လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားဦးမယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာမယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ရင္ အစုိးရနဲ႔ေပါင္းဆုိတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ပဲ ဆက္ျဖစ္သြားမယ္။ တကယ့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚလာစရာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါတယ္”ဟု UMFCCI အသင္း၀င္ စီးပြားေရးသမား တဦးက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း စီးပြားေရးသမား တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ မူ၀ါဒ ဥေပဒ မ်ားခ်မွတ္ေပၚေပါက္လာကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တရွိန္ထုိးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မည္ဟု ယူဆၾကေၾကာင္း၊ ထုိယူဆခ်က္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ႏုိင္ေၾကာင္း ဂဏန္းေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးကလည္း ေျပာသည္။

“ဥပေဒေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရ လက္ထက္ ကတည္းက အက်င့္ပါေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈက ပေပ်ာက္ဖုိ႔ ခဲယာဥ္းတယ္။ ေနာင္ တက္လာမယ့္ အစုိးရ သစ္ ကလည္း အခုစစ္အစုိးရမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြပဲ။ အရင္က ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ မူေျပာင္း လူမေျပာင္းစနစ္ ျဖစ္မယ္ ေပါ့။ အခုေတာ့ မူလည္းမေျပာင္းဘူး လူလည္း မေျပာင္းဘူး။ မူမေျပာင္း လူမေျပာင္းတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလည္း ေျပာင္းဖို႔ မျမင္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေရထြက္ပစၥည္း ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္ရန္မွာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပစသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စီးပြားေရး စနစ္ ျဖစ္ေပၚ လာမွသာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈရွိေနသမွ် ျပည္တြင္းစီးပြားေရးမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဂုတ္ ေသြးစုပ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အစုိးရအတြက္ ၀င္ေငြရရွိေစကာ အသက္ရႈေခ်ာင္ ေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကုိဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲမထုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ တဦးက သုံးသပ္ သည္။

“စီးပြားေရးတုိးတက္လာတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံကုိပဲၾကည့္ၾကည့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႔ အေနာက္ ႏုိင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြလုပ္ရင္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္သြားတာ။ ဗီယက္နမ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္လိုက္ေတာ့မွ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးလာတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက သဘာ၀သယံဇာတထြက္ေနလို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက လာရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံရင္ေတာင္ ဒီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အစုိးရကုိပဲ အသက္ရႈေခ်ာင္ေစမွာ၊ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေစတဲ့ အထိ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး”ဟု အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးကလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားေပးရန္ ျပည္သူက ေတာင္းဆုိလွ်င္ ဖယ္ရွားေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္းစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ျပည္သူကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ထိခိုက္ေစသည္ဆုိေသာ ခိုင္လုံတိက်သည့္ အေထာက္ အထားမ်ား ျပသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးကမူ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမည္ မဟုတ္ဘဲ ေတာင္းဆုိ လွ်င္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ရုပ္သိမ္းေပး မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အိမ္နီး ခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံ၍ ေရွ႕ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တခုတြင္ ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္အသင္းမွ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ တဦးက ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိး အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ နည္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္သူနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာႏုိင္တယ္ ေျပာေနၿပီ။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဒီ အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ၿပီး စကားေျပာၾကရင္၊ ေတြ႕ဆုံေႏြးၾကရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈေတြ သိသိသာသာ ျမင္ရ မယ္၊ စကားေျပာၾကပါ၊ ေတြ႕ဆုံေႏြးၾကပါလို႔ပဲ အကုန္လုံးကုိ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စစ္အစုိးရက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ေနအိမ္မ်ား အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ ေျပာင္းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားမႈ အပါအ၀င္ အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳ၍ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား က်ဴး လြန္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ စသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ခ်မွတ္ ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

Credit to Irrawaddy: http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/4948-2010-11-20-06-33-39

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွ စီးပြားေရး ဦးေမာ့ႏုိင္မည္

Post a Comment