ေဒၚစုရဲ႕ ေမတၱာစကား ဦးသန္းေရႊ ၾကားပါေစ

Tuesday, November 23, 2010 5:29 AM | Posted by Unknown
ေဒၚစုရဲ႕ ေမတၱာစကား ဦးသန္းေရႊ ၾကားပါေစ အေၾကာင္းေၾကာင္းကိုေထာက္ဆျပီး ရာဇဆိုတဲ႕မန္ကိုေလွ်ာ႕ျပီး ေဒၚစုစကား ေဒၚစုတရားတြင္ သန္းေရႊတို႕အက်ိဳးစီးပြါး အက်ိဳးစကားေတြ ကိုျမင္ေလပါစ ရန္ျပိဳရန္ျငိမ္း မာန္သိမ္းရင္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ပြင့္ေတာ႕မယ္ အခ်င္းခ်င္း ရန္တင္းမန္တင္းေတြေပ်ာက္ သံခင္းတမန္ခင္းေတြဆက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေစ ျပည္ဝန္းငယ္ေသာ္လည္း ပညာကုန္သုံးျပီး ေလာင္သမွ်မီးျငိမ္းသတ္ အျငိမ္းဓာတ္ ေမြးၾကစို႕

0 Comments to ေဒၚစုရဲ႕ ေမတၱာစကား ဦးသန္းေရႊ ၾကားပါေစ

Post a Comment