ဒီဗီြဘီ မွထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းႏိုင္ (ကိုနႏၵ -ခ- ကိုေနထြန္း) မွ တုန္႕ျပန္ခ်က္

Thursday, January 26, 2012 12:40 PM | Posted by Unknown
ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာန မွထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းႏိုင္ (ကိုနႏၵ -ခ- ကိုေနထြန္း) မွ တုန္႕ျပန္ခ်က္

Myo Min Naing Respond Letter to DVB

0 Comments to ဒီဗီြဘီ မွထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းႏိုင္ (ကိုနႏၵ -ခ- ကိုေနထြန္း) မွ တုန္႕ျပန္ခ်က္

Post a Comment