ဒီဗီြဘီ ေငြေၾကးအ႐ႈတ္ေတာ္ပံု ဇတ္လမ္း ကို ဒီဗီြဘီ ဒု ညြန္ခ်ဳပ္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ကိုသန္းဝင္းထြဋ္ အင္တာဗ်ဴး
0 Comments to ဒီဗီြဘီ ေငြေၾကးအ႐ႈတ္ေတာ္ပံု ဇတ္လမ္း ကို ဒီဗီြဘီ ဒု ညြန္ခ်ဳပ္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ကိုသန္းဝင္းထြဋ္ အင္တာဗ်ဴး

Post a Comment