အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၇) ဦး တိုက္ပိတ္ခံရ

Wednesday, May 25, 2011 9:42 AM | Posted by Unknown
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ အက်ဥ္းသား ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၆ ခ်က္ေတာင္း၍ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ ၇ ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္ရွိ အျပင္းထန္ဆံုး ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရာ စစ္ေခြးတိုက္သို႔ ယမန္ေန႔မွစ၍ ေျပာင္းေရႊ႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း AAPP က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။၄င္းတို႔မွာ -အမည္ အဖအမည္ ေထာင္နွစ္

ေအာင္ေက်ာ္စုိး (ခ) ဖိုးခြား ဦးေရႊစိုး ၂၅ ႏွစ္
ညီညီထြန္း ဦးသန္းစုိး ၁၃ ႏွစ္
ဥာဏ္ထြန္းလင္း (ခ) ဥာဏ္ႀကီး ဦးျမသိန္း ၂၂ ႏွစ္
စိုးမိုးထြန္း ဦးတင္ထြန္း ၈ ႏွစ္
ေဇာ္ႏုိင္ထြန္း ဦးေဖ၀င္း ၃ ႏွစ္
၀ိသုဒၶ (ခ) ၀ဏၰေဌး ဦး၀င္းဦး ၅ ႏွစ္
ေရ၀တ(ခ)ရဲမင္းေခ်ာင္ ဦးစံထြန္း ၉ ႏွစ္

တို႔ျဖစ္သည္။က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႔မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)ဆက္သြယ္ရန္…ကိုတိတ္ႏိုင္(အတြင္းေရးမႈး) +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁

ကိုဘိုၾကည္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး) +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃

0 Comments to အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၇) ဦး တိုက္ပိတ္ခံရ

Post a Comment