အင္းေလးကန္ ႏွင့္ ယူရိုေမာ္ဒယ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕အေမြအႏွစ္ အင္းေလးကန္ၾကီးမတိမ္ေကာရေအာင္ယခုထိန္းသိမ္းေနပါျပီ။

ယခုႏွစ္ရဲ႕မုိးေရခ်ိန္ကေတာ့ စံခ်ိန္မီပါပဲ။ရုိးသားၾကတဲ႕အင္းသားမ်ားဟာ

ဗမာမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အင္းသားတို့ ရိုးရာတစ္ခုၿဖစ္ေသာ ေလွကိုေၿခေထာက္ၿဖင့္ ေလွာ္ခတ္ၿခင္း သည္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ရိုးရာၿဖစ္သည္။

ယခုဓာတ္ပံုမ်ားသည္ အင္းေလးကန္မွ အင္းသားမ်ား နွင့္ ယူရိုေမာ္ဒယ္တို့၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသာ ၿဖစ္သည္။

ယခု ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္းေလး ေၾကာင္ခုန္ေက်ာင္း (သို့) ငါးဖယ္ေက်ာင္း ဟု အမည္ရေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ကူးယူေဖာ္ၿပထားသည္ဟု သိရပါသည္။

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ ကိုးကားေဖာ္ၿပသည္။

အင္းေလးေဒသထြက္ ေၿခာက္သိန္းတန္ ၾကာခ်ည္ဂါ၀န္ ႏွင့္ ယူရိုေမာ္ဒယ္

ေလွေပၚမွ ယူရိုေမာ္ဒယ္

အင္းသားမ်ား၏အားမာန္

ႏွီးဆြမ္းခ်ိဳင့္ႏွင့္ ယူရိုေမာ္ဒယ္


Credit: Thazin Htet Moe Facebook page

0 Comments to အင္းေလးကန္ ႏွင့္ ယူရိုေမာ္ဒယ္

Post a Comment