ကိုမင္းေဇယ် ၏မိခင္ၾကီးအတြက္ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ဖိတ္စာ

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ ညီ အစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မ မ်ား ခင္ဗ်ာ....

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းေဇယ်၏မိခင္ၾကီးအတြက္ မဲေဆာက္ရွိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ရဲ ့ေဘာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ အလႉျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တရားနာၾကြေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္
မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

0 Comments to ကိုမင္းေဇယ် ၏မိခင္ၾကီးအတြက္ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ဖိတ္စာ

Post a Comment