ေဒၚစုပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တု ဘန္ေကာက္ျပတိုက္တြင္ ထားရွိ

Wednesday, December 8, 2010 2:58 AM | Posted by Unknown


Credit to Mizzima: http://mizzimaburmese.com/mizzima-tv.html?task=videodirectlink&id=353

0 Comments to ေဒၚစုပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တု ဘန္ေကာက္ျပတိုက္တြင္ ထားရွိ

Post a Comment