" မေန႔ကရွစ္ဆဲ့ရွစ္ " ေရး - ကိုညိဳ / ဆို - လင္းလင္း။

Wednesday, August 8, 2012 5:22 AM | Posted by Unknown
http://soundcloud.com/aung-pan/p5sxleylbs9d?utm_campaign=timeline&utm_content=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Faung-pan%2Fp5sxleylbs9d&utm_medium=facebook&utm_source=soundcloud#_= ၂၄) ျပည့္ ေငြရတု အၾကိဳ ၈ ၈ ၈၈ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုၾကီး အားဂုဏ္ျပဳအမွတ္တရ ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္မ်ားကို တင္ဆက္လိုက္သည္။

0 Comments to " မေန႔ကရွစ္ဆဲ့ရွစ္ " ေရး - ကိုညိဳ / ဆို - လင္းလင္း။

Post a Comment