“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလြတ္ေသးသမွ် ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ အပါအ၀င္ ဘာ႐ုပ္ရွင္မွ မ႐ိုက္ကူး မပါ၀င္လိုေတာ့ပါ” (ဇာဂနာ)

Tuesday, January 3, 2012 8:42 PM | Posted by Unknown
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလြတ္ေသးသမွ် ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ အပါအ၀င္ ဘာ႐ုပ္ရွင္မွ မ႐ိုက္ကူး မပါ၀င္လိုေတာ့ပါ” ဟု Maung Thura ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ဇာဂနာ ေရးသားထား


က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ဆိုမာလီ ပင္လယ္ဓားျပေတြလက္ထဲ ေရာက္ေနသလိုပဲလို႔ ေျပာခဲ့မိတာ ႐ုပ္သိမ္းပါတယ္။ ပင္လယ္ဓားျပေတြက ကတိတည္တယ္ဗ်။ ခုလုပ္ရပ္ကေတာ့ ကတိသစၥာပ်က္ယြင္းျခင္းပဲ။ ယုန္ေကာင္ငံုလို႔ ယုန္႐ုပ္ေရးလည္း မယံုေရးခ် မယံု (ဇာဂနာ)

0 Comments to “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလြတ္ေသးသမွ် ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ အပါအ၀င္ ဘာ႐ုပ္ရွင္မွ မ႐ိုက္ကူး မပါ၀င္လိုေတာ့ပါ” (ဇာဂနာ)

Post a Comment