ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟကုိ ေက်ာင္းတုိက္ကေနထုတ္ဖယ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့အေပၚ ေၾကျငာ ေတာင္းဆိုခ်က္

Protect Shwe Nya War Sayardaw Gyi

0 Comments to ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟကုိ ေက်ာင္းတုိက္ကေနထုတ္ဖယ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့အေပၚ ေၾကျငာ ေတာင္းဆိုခ်က္

Post a Comment