(ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)


ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ အက်ိဳးေဆာင္ခ်ဳပ္ (သာဓုပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ႀကီး၏ နာယက ဆရာေတာ္) ဘဒၵႏ ၱပညာသီဟ (ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)

"အမ်ိဴးနဲ႕ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ဘ၀တစ္ခုလံုး ထိုးေကၽြးဖို႕ ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ၀န္မေလးဘူး။ ၾကံဳလာစမ္း ေလာကဓံ အညံ့မခံ ငါ့အားမာန္နဲ႕ အျမဲတမ္းပဲ ရွင္သန္ေနမယ္ မိုးေပၚတက္မယ့္ မီးပံုးပ်ံဆုိတာ မိူင္းဒဏ္ေလာက္ေတာ့ ခံနိုင္ရမယ္" (ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)

"ဟီလာရီကလင္တန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့လို႔လား၊ အမ်ဳိးသားေန႔ ေအာင္ပြဲ က်င္းပဖို႔ လက္ခံခဲ့လို႔လား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းလို႔လား၊ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ရက္ ရွိေနၿပီ၊ ဘုန္းႀကီး ဘ၀တခုလုံးကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမယ့္ ဖိအားေတြေပးေနတယ္။ ဘုန္းႀကီး ဘ၀ တသက္တာ လုပ္ခဲ့သမွ် အေျခအေနေတြကို ဖ်က္ဆီးမယ့္ ဖိအားမ်ဳိးေတြ ရင္ဆုိင္ ေနရတယ္”..... (ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)

“အဲဒီလုိ ရင္ဆုိင္ရလို႔လည္း ဘုန္းႀကီး စိတ္ဓာတ္မက်ဘူး၊ မ်က္ႏွာမပ်က္ဘူး၊ ငါ့ဘ၀ ပ်က္ခ်င္ ပ်က္ပေစ၊ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာ၊ အမွန္တရားအတြက္ စြန္႔လႊတ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးဘုန္းႀကီးမွာ အျပည့္ရွိတယ္” (ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)၁၀.၁၂.၂၀၁၁

0 Comments to (ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး)

Post a Comment