ထုိင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ အမ်ဳိးသမီး

Wednesday, August 3, 2011 9:55 PM | Posted by Unknown
ထုိင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ အမ်ဳိးသမီး
ဓာတ္ပုံသတင္း
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၁
 ထုိင္းနုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ ယဥ္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးနုိင္ငံေရးသမားမ်ားနွင့္ အတူ ေတြ႔ရပုံ
(ဓာတ္ပုံမ်ား - getty images, ap, and reuters)
နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္ ေခ်ာေမာလွပသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိ မတည္ျငိမ္သည့္ ထုိင္းနုိင္ငံေရးေလာကက ႀကိဳဆုိလ်က္ရိွသည္။
ယဥ္လပ္ဦးေဆာင္သည့္ ဖုယာ့ထုိင္းပါတီက တျခားေသာ ပါတီငယ္ ၅ ခုနွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ႔ျပဳကာ အစုိးရဖဲြ႔မည္ ျဖစ္သည္။
လက္ေမာင္းတြင္ အနက္ေရာင္ ပတ္ထားျခင္းမွာ မၾကာေသးမီက ကြယ္လြန္ခ့ဲေသာ ထုိင္းနန္းတြင္း မိသားစု၀င္တဦး၏ နာေရးကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

မိုုးမခ

0 Comments to ထုိင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ အမ်ဳိးသမီး

Post a Comment