ဆယ္ႏွစ္လည္းျပည့္ခ့ဲၿပီ . . . တစ္သိန္းလည္းျပည့္ေတာ့မည္

Monday, March 14, 2011 10:46 AM | Posted by Unknown


ဆယ္ႏွစ္လည္းျပည့္ခ့ဲၿပီ . . . တစ္သိန္းလည္းျပည့္ေတာ့မည္
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ မိတ္ေဆြရန္သူမေ႐ြး၊ (၇) ရက္သားသမီးတို႔၏ နာေရးကိစၥအ၀၀တို႔ကို ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထား၍ (အခမဲ့) ကုသိုလ္ျဖစ္ အေအးခန္းထားေပးျခင္း၊ မီးသၿဂႋဳလ္ေပးျခင္းတို႔ကို အလူမီနီယမ္ေခါင္း၊ မွန္ေခါင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားအား စတီးလ္ကရ၀ိတ္ေဖာင္၊ မွန္စီေ႐ႊခ်ေခါင္းမ်ားျဖင့္ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပးဆပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆယ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၉၉၆၄၄) ဦးတို႔ကို (အခမဲ့) ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလာမည့္ မတ္လ (၂၀/၂၁) ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္းဦးေရ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အသင္း၏ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွသည့္ နာေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံျခားမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းထားေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အေခါင္းႏွင့္ မီးသၿဂႋဳလ္ေပးျခင္း၊ က်န္ရစ္ေသာနာေရး႐ွင္ မိသားစုတို႔အား ေငြလွဴဒါန္းျခင္း (အသင္းသူ/သားမ်ား၏ စုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြ) တစ္သိန္းအထက္ႏွင့္ ရက္လည္ဆြမ္းကပ္အလွဴဒါနအတြက္ သကၤန္းပရိကၡရာမ်ား လွဴဒါန္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ (၅) ႀကိမ္တိတိ႐ွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အသင္း၏ထူးျခားမႈ၊ လႈပ္႐ွားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ “ဘ၀နိဂံုး အဆံုးပံုရိပ္” ဟူေသာ ဖ်တ္ခနဲေပၚ ဆတ္ခနဲ႐ိုက္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နာေရးကူညီ မႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္၍ လုပ္အားေပးမည့္ လူမႈေရးသမားမ်ားသည္ နာေရးကူညီမႈ၊ ေဆး ကူညီမႈ၊ ပညာေရးစသည့္ သင္တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ၿပီးမွ လုပ္အားေပးခြင့္ကို ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း သင္တန္းမ်ားတြင္ “ဖ်တ္ခနဲေပၚ ဆတ္ခနဲ႐ိုက္” ဓါတ္ပံုသင္တန္းကိုလည္း ပို႔ခ်ခဲ့သည္။
ရည္႐ြယ္ခ်က္ -
၁။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သြားေရာက္သယ္ေဆာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ နာေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား ( ေရနစ္၊ ဆြဲႀကိဳးခ်၊ ရထားႀကိတ္၊ လမ္းေဘး ေသဆံုးမႈ စသည့္) အျခားအျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား လိုအပ္ျခင္း။
၂။ အခ်ိဳ႕ေသာ နာေရး႐ွင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ နာေရးကိစၥမွတ္တမ္းပံုမ်ားကို အမွတ္တရေတာင္းခံျခင္း။
၃။ အလွဴ႐ွင္တို႔အား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ႐ိုက္ကူးေပးျခင္း။
၄။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သမိုင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကို မွတ္တမ္းတိတိက်က် ဓါတ္ပံု မ်ားႏွင့္တကြ မွတ္တမ္းျပဳထားလိုျခင္း စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အသင္းသူ/သားတိုင္း ဓါတ္ပံု႐ိုက္ကူးမႈ အတတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္ရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္အညီ ဓါတ္ပံု႐ိုက္သင္တန္း ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ယခင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ အသင္းမွ သၿဂႋဳလ္ေပးမႈအေလာင္း (၁၀၀၀၀) ျပည့္ကိုလည္း (၂၈.၉.၂၀၀၉) ေန႔တြင္ “ဘ၀နိဂံုး အဆံုးပံုရိပ္” ဟူေသာ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ရာ အသင္းသူ/သားမ်ား တက္တက္ၾကြၾကြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ နာေရး႐ွင္တို႔ကလည္း ေနာက္ေန႔ တြင္ သူတို႔၏ နာေရးမွတ္တမ္းပံုမ်ားကို မွတ္မွတ္ရရ လာေရာက္ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။
ဤသည္မွာ . . . မိမိတုိ႔၏ ပီတိပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဓါတ္ပံုဆုေပးရာတြင္ အဓိက - နာေရး႐ွင္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထား၊
နာေရး႐ွင္တို႔၏ ခံစားခ်က္အေနအထား၊
ဓါတ္ပံုပညာရပ္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအေနအထား၊
ဓါတ္ပံုပညာရပ္၏ ထူးျခားေသာ ပံုေဖာ္မႈတို႔ကို အဓိကထား ေ႐ြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ဤတြင္ . . . ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ အထူးဆု တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀/၂၁) ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္းျပည့္ေတာ့မည့္ ေန႔ရက္တြင္ အထူးျခားဆံုး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ဓါတ္ပံုသင္တန္းဆင္း အသင္းသူ/သားမ်ားအား ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္မျပဳဘဲ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ျပင္ပဓါတ္ပံုပညာ႐ွင္မ်ားသာ ပါ၀င္႐ိုက္ကူးယွဥ္ၿပိဳင္ ကုသိုလ္ယူမည့္ပြဲ ျဖစ္သည္။ အသင္းသူ/သားမ်ား ပါ၀င္႐ိုက္ကူးခြင့္ မျပဳျခင္းမွာ - နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ နာေရးပို႔ေဆာင္မႈ အင္အားေလ်ာ့ပါးျခင္း မ႐ွိေစဘဲ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေသာ လူသားတစ္ဦးအတြက္ ထိေရာက္စြာေပးဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပဓါတ္ပံုပညာ႐ွင္ မ်ားအေနျဖင့္လည္း မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား၊ ဧည့္ခံပြဲမ်ား၊ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားႏွင့္သာ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမေနဘဲ လူသားတစ္ဦး၏ ေနာက္ဆံုးကမ႓ာေျမျပင္မွ ထြက္ခြာသြားေသာ ပံုရိပ္လႊာမ်ား အား ကုသိုလ္လည္းရကာ မိမိတို႔၏ ဓါတ္ပံုပညာရပ္ကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ခြင့္ ရေစမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္းျပည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အထူးက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ “ဘ၀နိဂံုး . . . အဆံုးပံုရိပ္” ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲအား စိတ္၀င္စားေသာ ဓါတ္ပံုပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ယခု မတ္လ (၁၈/၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၇၀၉၂၇၇၊ ၇၂၈၀၈၉၊ ၇၀၄၇၈၄၊ ၅၈၁၃၆၃၊ ၅၈၀၁၃၃ သို႔၄င္း၊ တီဗီသက္မြန္ႏွင့္အဖြဲ႔ အမွတ္(၁၂၆)၊ ၃၃ လမ္း(အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၄၄၄၃၈ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္း၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထုတ္ယူျဖည့္စြက္ကာ တစ္သိန္းျပည့္ ကုသုိလ္ယူပြဲ ႀကီး၏ မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါရန္ သတင္းေပးအပ္ပါသည္။

အကိုၾကီး ကိုေက်ာ္သူအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


0 Comments to ဆယ္ႏွစ္လည္းျပည့္ခ့ဲၿပီ . . . တစ္သိန္းလည္းျပည့္ေတာ့မည္

Post a Comment