ဂ်ပန္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေဘးအတြက္ အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ။

Monday, March 14, 2011 10:44 AM | Posted by Unknown
ဂ်ပန္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေဘးအတြက္ အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကြန္ၿပဴတာရွိရုံနဲ႔ အင္တာနက္သံုးလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အခမဲ႔ ဆက္သြယ္လို႔ရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ငလွ်င္ဒဏ္သင္႕ခဲ႕ေသာ ဂ်ပန္အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ တယ္လီဖုံးႏွင္႕ဆက္သြယ္ေရး ၿပတ္ေတာက္
မွဳမ်ား ၿဖစ္ေပၚေနသၿဖင္႕ Softbank ႏွင္႕ Live Door ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားၿပည္သူမ်ား အခမဲ႕သုံး အင္တာနက္ LAN ကြန္ယက္ကို စတင္ အသုံးၿပဳခြင္႕ ေပးထားပါတယ္။

အင္တာနက္အသုံးၿပဳရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင္႕ စာခ်ဴပ္ မခ်ဴပ္ထားသူမ်ားလည္း အင္တာနက္
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာစနစ္ရိွသည္႕ကြန္ပ်ဴတာႏွင္႕ လက္ကိုင္ဖုံး အသုံးၿပဳသည္႕ မည္သူမဆို ယင္းအင္တာနက္ကြက္ယက္အား အခမဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။

Softbank အင္တာနက္ကြန္ယက္ကို အသုံးၿပဳလိုလွ်င္ -

ネットワーク名 (Network အမည္) ကို FON ဟု ရိုက္ထည္႕လွ်င္ အသုံးၿပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Live Door အင္တာနက္ကြန္ယက္ ကိုအသုံးၿပဳလွ်င္ -

ログインID (Log In ID) : 01@free@lw

パスワード (Password): livedoor

ログインID (Log In ID) : 02@free@lw

パスワード (Password) : livedoor

ログインID (Log In ID) : 03@free@lw

パスワード (Password) : livedoor

ထို ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ဆူနာမီေဘးဒဏ္တို ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္သတင္းအား ရွာေဖြလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အမည္ရိုက္သြင္း၍ စုံစမ္းႀကည့္ႏိုင္ေႀကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။

http://japan.person-finder.appspot.com/query?lang=en&role=provide


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ေရာက္ရွိေနႀကေသာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္မွ ကင္းေ၀းႀကပါေစ။

Sources: Nicknayman

0 Comments to ဂ်ပန္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေဘးအတြက္ အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ။

Post a Comment