ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တု

Tuesday, December 28, 2010 8:58 AM | Posted by Unknown
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ မဒမ္ တူးဆိုး ဗန္ေကာက္ျပတိုက္တြင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တုကို ျပသထားပါသည္။ (screenshot from Madame Tussauds Bangkok Museum website)

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူ ဖေယာင္း႐ုပ္တု

Post a Comment