ျမန္မာအတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အေမရိကန္ ခန္႔မည္

Monday, April 4, 2011 12:40 PM | Posted by Unknown
(Mr. Derek J.Mitchell )
ျမန္မာအတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အေမရိကန္ ခန္႔မည္အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေမရိ ကန္ ႏိုင္ငံ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရး ဆိုင္ရာ ဒု လက္ေထာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Mr. Derek J.Mitchell ကို ခန္႔ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

0 Comments to ျမန္မာအတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အေမရိကန္ ခန္႔မည္

Post a Comment