တာေလျမိဳ႕ ငလွ်င္လႈပ္ျပီး အေျခေနမ်ား


မေန႔ညက လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလွ်င္သည္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၂၀ ခန္႔ေ၀းကြာသည့္ တာေလျမိဳ႕နယ္တြင္ ငလွ်င္ဒဏ္အဆိုးဆံုး ခံခဲ့ရသည္ လူအေသေပ်ာက္ကို အတိအက်သိရေသးပါ. ရာေက်ာ္ႏိုင္သည့္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္. တာခ်ီလိတ္-မယ္္ဆိုင္တြင္ လႈပ္ရုံသာလႈပ္ခဲ့ျပီး အပ်က္အစီး မမ်ားခဲ့ပါ.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

0 Comments to တာေလျမိဳ႕ ငလွ်င္လႈပ္ျပီး အေျခေနမ်ား

Post a Comment