လာမည္႔ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပဲ.. ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၌သာ က်င္းပမည္.

Sunday, February 20, 2011 12:36 PM | Posted by Unknown


၂၀၁၀ခုႏွစ္က ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္
တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားဓာတ္ပံုမ်ား (AP)

ယခုႏွစ္လာမည္႔ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားအား ယခင္ႏွစ္မ်ားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္သည္႔ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပဲ.. ယခုႏွစ္ မွစ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၌ က်င္းပမည္.. ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္..။ ယခုလက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပ ေနေသာ္လည္း.. စစ္တပ္၏ အျမင့္မားဆံုး အာဏာျဖစ္သည္႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္ မည္သူအား ခန္႔အပ္မည္ဟု ေၾကျငာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးျခင္း ကလည္း အဆိုပါ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၌ က်င္းပရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္း သမားအခ်ိဳ႕မွ သံုးသပ္ၾကပါတယ္..။

စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္မွ စ၍ ယခင္အစဥ္အလာ သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အား တပ္မေတာ္ေန႔ဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္..။ ယခင္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

သတင္း.... ဒီမိုေဝယံ

0 Comments to လာမည္႔ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပဲ.. ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၌သာ က်င္းပမည္.

Post a Comment