စစ္အစိုးရတင္ေျမာက္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ကခ်င္မ်ားလက္မခံ

Friday, February 18, 2011 10:54 AM | Posted by Unknown


ျမန္မာစစ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ကခ်င္ဗုဓၵဘာသာ၀င္ ဦးလဂြ်န္ငန္ဆိုင္းအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ရာ ကခ်င္မ်ားလက္ခံၾကိဳဆိုျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ဦးမဂြ်ယ္မ႐ိုင္ဒူ၀ါ လဂြ်န္ငန္ဆိုင္းအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စစ္အစိုးရမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အား ကခ်င္လူမ်ိဳးကုိယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္မ်ားထင္ျမင္ထား သည္။

ဦးလဂြ်န္ငန္ဆိုင္းအား ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ အဓိကခန္႔အပ္ထားျခင္းသည္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္လည္းျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူလည္းျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ကခ်င္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္၀ါမွ သုံးသပ္သည္။

ထိုနည္းတူကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)၊ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရွိ တစ္ဦးမွလည္း “ခရစ္ယာန္ ကခ်င္မ်ားကိုဦးေဆာင္ရန္ ဗုဒၶဘာဘာ၀င္ ငန္ဆိုင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟာ အစိုးရသစ္က ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း ဗုဒၶဘာသာသြတ္သြင္းျခင္း (Buddhism) အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ထိုင္းအေျခစိုက္ ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စစ္အစိုးရ၏ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဥပုဒ္ တနဂၤေႏြေန႔ (ႏို၀င္ဘာဘ ၇၊ ၂၀၁၁) တြင္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းေပါင္းစုံမီွတင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ဘာသာေရးအရဖိႏွိပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူ႔အျမင္သုံးသပ္သြားသည္။

ဦးငန္ဆိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျခင္းျဖင့္ “ျပည္သူလူထုအတြက္ အလားလာေကာင္းျဖစ္ေပၚရန္၊ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မရွိေၾကာင္း” ကခ်င္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (Kachin National Council, KNC) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (Kachin National Organization, KNO) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးျဖစ္သူ ယူေကႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ေရွ႕ေနေဟာင္း ဦးခြန္ဆာမွ ရႈျမင္သည္။

“ငန္ဆိုင္းမွာ ကခ်င္လူထုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလံုး၀ မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူဟာ စစ္အစိုးရအလိုက် ျပဌါန္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ နဲ႔ သ႔ူအထက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီး သ႔ူ၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရမွာမို႔လို႔ပါ။”

စစ္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံပါတီမွ်မရိွေအာင္ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခ်ိန္ ဦးငန္ဆိုင္းမွ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ သာယာ၀ေျပာေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေအာင္၀ါလည္းဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းအား ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းခ်က္ေပၚ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အကန္႔အကြက္မရိွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာ The New Light of Myanmar ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဦးငန္ဆိုင္းသည္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနသူျဖစ္သည္။ ၎၏ ဖခင္ လဂြ်န္တူးေခါင္ (ကြယ္လြန္) သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာမသိမ္းမီ ဦးႏုပါလီမန္ေခတ္ (၁၉၄၈-၁၉၆၂) တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သူသည္ ဦးႏုပါလီမန္ေခတ္ ဗမာလိုလားသူ ပထမဆံုးကခ်င္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဆမားဒူ၀ါဆင္၀ါးေနာင္ ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ျပီး ဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကိုလည္း အစျပဳခဲ့သည္။

ယခုလို လူမ်ားစုဗမာႏွင့္ဗုဓၵဘာသာ၀င္ခ်င္းတူ ဦးလဂြ်န္ငန္ဆိုင္းအား ခရစ္ယာန္ကခ်င္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ “ဗမာလူမိ်ဳးၾကီး၀ါဒ (Burmanization) ႏွင့္ ဗုဓၵဘာသာသြတ္သြင္းျခင္း၀ါဒ (Buddhism)” ကို ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIO အရာရိွက သုံးသပ္သည္။

Sources: Kachinnews

0 Comments to စစ္အစိုးရတင္ေျမာက္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ကခ်င္မ်ားလက္မခံ

Post a Comment