ျပည္သူေတြငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနခ်ိန္မွာ သန္းေရႊေျမး ေမြးေန ့ ပြဲ က်င္းပ

Thursday, June 3, 2010 10:43 PM | Posted by Unknown


0 Comments to ျပည္သူေတြငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနခ်ိန္မွာ သန္းေရႊေျမး ေမြးေန ့ ပြဲ က်င္းပ

Post a Comment